ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Про компанію

Подукцiя, яка виробляється на пiдприємствi потрiбна для переробної промисловостi а саме:

Повiтроохолоджувачi постаментнi, модульнi розсiльнi, амiачнi марок ВОМ- БЛП, ВО-БЛП для створення температурних режимiв в камерах холодильного зберiгання харчових продуктiв.

Складаєтьсяiз 4 -хосновнихвузлiв: - випарювальноїбатареї; - пiддону, - дифузору, - вентиляцiйноговузла. Батареянабираєтьсяiзпоребренихбiметалезнихтрубрiзнихтипорозмiрiв. Холадоагентом являється амiак. Вiдтаювання апарату проводиться гарячими парами амiаку. Додатково для цих цiлей використовується зрошувальна установка, яка розмiщена у дифузорi. Виготовлення проводиться за кресленнями та технiчними характеристиками заданими замовниками.

Кондицiонер (Охолоджувач).

Кондицiонер входить в комплект обладнання камер сушки, копчення та теплової обробки м'ясопродуктiв. Система забезпечення хладогеном автономна або централiзована. Хладоагентами являється : фреон, амiак, розсiл. Комплектується холодильною машиною та арматурою зарубiжних виробникiв. Матерiал каркасу - нержавiюча сталь. Виготовлення проводиться за кресленнями та технiчними характеристиками заданими замовниками.

Повiтронагрiвачi ( Калорифер) з теплоносiєм - пара ( вода марки КП).

Калорифер призначений для нагрiву повiтря в системах вентиляцiї, кондицiювання, повiтряного опалення та сушильних установках на пiдприємствах харчової промисловостi. Робочий тиск 1,2 Мпа. Марки КП 411 i КП 412 виготовляється з 2 - х вхiдними по пару. Приєднувальнi розмiри мають єдиний типорозмiр 125 мм; що забезпечує взаємозамiняємiсть. Теплообмiнним елементом являється поребрина бiметалева труба з елiпсною формою ребра типорозмiром 5 мм. Виготовлення проводиться за кресленнями заданими замовниками.

Теплообмiнники.

Теплообмiнник призначений для зовнiшнього середовища (повiтря, вода i т .п.). Хладоагентом може бути: амiак, розсiл, етиленглiколь, фреон. Габаритнi розмiри, призначення та площа теплообмiнника визначається замовником. Теплообмiнник представляє собою батарею (пучок) iз бiметалевих поребрених труб, зв'язаних мiж собою калачами та колекторами. Верхня частина його зашивається листом, а в нижнiй частинi знаходить знiмальний або стацiонарний пiддон. Секцiя iз мiдних труб. Цими секцiями набирається теплообмiнна батарея , працююча на фреонi. Секцiя складається iз чотирьох мiдних труб дiаметром 10, 12, або 14 мм. На них насадженi мiднi або алюмiнiєвi пластини на вiдстанi 5 мм. Розмiр пластини, мм, 80 х 80 х 0,5 . Мiж центровий розмiр - 40 мм. Кiлькiсть пластин на 1 п.м. труби складає 185- 190 штук. Кiнцi труб розвальцьованi пiд пайку їх з калачем. Труба поребрена бiметалiчна. Застосовується як основний елемент при виготовленнi холодильних та теплообмiнних апаратах (калориферах, повiтроохолоджувачах, кондицiонерах, батареях i т. п.). Поребринi труби тягнутої (сталь 20, нержавiючої, мiдної) проводиться алюмiнiєвим сплавом АК - 7 пiд тиском, що гарантує високий КПД тепловiддачi. Довжину поребреної труби визначає замовник, але не бiльше 5-ти метрiв. Технiчна характеристика: Дiаметр пореб. труби,d., мм 10 14 20 25 25 25 25 25 38 Шаг поребрення, s, мм 6 7,5 5 5 13 16 20 5 20 Дiаметр ребра, D,мм 38 48 70х40 65 80 80 80 70х40 95 Поверхня теплообмiну 1 п.м. перебраної труби, кв.м 0,36 0,45 0,76 1,13 0,76 0,65 0,51 0,56 0,68 товщина ребра,мм основа 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,2 2,2 вершини 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,2 1,2 Маса 1 п.м поребр. труби,кг 1,3 1,9 2,1 3,1 4,0 3,9 3,1 3,5 4,2 Дверi iзотермiчнi для холодильних i термокамер. Виготовлення двопалих та однопалих розпашних з iлюмiнатором та без нього. Дверi витримують температуру до мiнус 25 градусiв Цельсiя без пристою тепло обiгрiвання за рахунок силiконового ущiльнювача. Двопалi дверi мають косий захiд. Фiксування кожної ствiрки автономне. В якостi iзоляцiйного матерiалу застосовується пiнополiуритан. Товщина дверного полотна залежить вiд температури всерединi камери та коливається вiд 70 до 120 мм. Матерiалами являється нержавiючий прокат. Петлi, защiпки, фiксатори також виконуються iз нержавiючої сталi. Петлi пiд ємнi вiдлитi iз ЦАМу, покритi порошковою фарбою. Пристрiй петель дозволяє ущiльнити максимально порогову частину дверного пройому. Замовник має право вносити свої пропозицiї вiдносно матерiалiв та розмiрiв. Колесо полiамiдне: D 200, D 160, D 100 Застосовується як запасна частина до тари-обладнання, рамi-вiзку. Неповоротне. Колiр - рiзноманiтний. Допустима навантаження, кг, не бiльше 63. Зовнiшнiй Внутрiшнiй Дiаметр Товщина Товщина Маса колеса, Дiаметр дiаметр, мм ступицi, мм обода ступицi, кг не бiльше колеса, мм мм мм 200 20 45 38 42 0,6 160 20 55 38 42 0,5 100 14 28 36 40 0,17 Калачi iз труби D 25; D 38 мм Калачi iз труби тягнутої D 25; D 38; iз сталi 20 або нержавiючої виготовляється на трубогнучкому станку. Радiус згину для труби D 25-45; 50; 55; 60; 80. Для труби дiаметром 38 радiус згину 70; 80; 90. Для зручностi зварювання з трубою поребреної прямого вiдрiзка труби вiд радiуса згину складає вiд 5 до 30 мм. Перспективи виробництва: Перспектива нашого виробництва у освоєннi нової продукцiї, нових технологiй, удосконаленнi виготовляє мого обладнання, пiдвищення якостi наших виробiв. У 2008 роцi, створено дiльницю по виготовленню пористих блокiв, якi використовуються для будiвництва зовнiшнiх та внутрiшнiх стiн, перегородок, для утеплення полiв та дахiв. Завдяки малiй об'ємнiй вазi та коефiцiєнту теплопровiдностi, пiнобетоннi блоки дозволяють: - зменшити розрахункову товщину зовнiшнiх стiн бiльше, чим у 2 рази; - у 3 рази пiдвищити економiю тепла для обiгрiву будiвель; - одержувати значну економiю цементного розчину, фундаментного блоку, транспортних засобiв та витрат на оплату муляра; - виключити гравiйний наповнювач та шлаки, що полiпше екологiчнi характеристики будiвель; - вiн не горить, не гнiє, морозостiйкий, легко пiддається механiчнiй обробцi: пиляється, рубається в нього легко забивати гвiздки, вкручувати шурупи, що значно полегшить роботу будiвельникiв та новоселiв при благоустрої квартир; Область примiнення : - будiвництво житлових, промислових будiвель, садiвничих будiвель, гаражiв; - утеплення дiючих стiн; - утеплення покрiвлi. По об'єму пеноблок розмiром 600х200х300 рiвний 11,2 силiкатного, та 14,3 красного, економiя розчину у 3,8 рази бiльше, чим при звичайнiй цегельнiй кладцi. 20 см стiни iз пiнобетону по теплопровiдностi замiнює 76 см стiни iз силiкатної цегли и 94 см стiни iз шлакоблоку.