ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 
Дата розміщення: 03.05.2017

Особлива інформація на 25.04.2017

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

25.04.2017Припинено повноваженняГолова Наглядової радиМаринченко Олександр Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Маринченко Олександр Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКоваль Володимир Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Коваль Володимир Олексійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової ради.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиКоваль Сергій Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Коваль Сергій Олексійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиШкроботько Олег Вікторовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Шкроботько Олег Вікторович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку зі зменшенням кількісного складу Наглядової ради.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Наглядової радиНазарчук Григорій Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Назарчук Григорій Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; на посаді особа перебувала 2 роки 4 місяці; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність переобрання Наглядової ради Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р.
25.04.2017Припинено повноваженняГолова Ревізійної комісіїСопуляк Володимир Васильовичд/н, д/н, д/н0.560134
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Сопуляк Володимир Васильович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 575 акціями, що складає 0,560134% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 143,75 грн.; на посаді особа перебувала 21 рік; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїГайдар Любов Іванівнад/н, д/н, д/н0.1432
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Гайдар Любов Іванівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 147 акціями, що складає 0.1432% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 36.75 грн.; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.
25.04.2017Припинено повноваженняЧлен Ревізійної комісіїЧеремисіна Марія Василівнад/н, д/н, д/н0.0614
Зміст інформації:
Посадова особа Член Ревізійної комісії Черемисіна Марія Василівна (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) припиняє повноваження на посаді 25.04.2017 р.; володіє 63 акціями, що складає 0.0614% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 15.75 грн.; на посаді особа перебувала 6 років; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Орган, що прийняв рішення про припинення повноважень - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: необхідність прийняття рішення про припинення повноважень Ревізійної комісії Товариства; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не призначено. Замість посадової особи, повноваження якої припиняються, нікого не обрано у зв'язку із ліквідацією такого органу, як Ревізійна комісія.
25.04.2017ОбраноГолова Наглядової радиМаринченко Олександр Миколайовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Голова Наглядової ради Маринченко Олександр Миколайович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: начальник дільниці, директор, керуючий дільницею, Голова Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС МК".
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиКоваль Сергій Олексійовичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Коваль Сергій Олексійович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора з виробництва, заступник директора з комерційних питань, директор, член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС МК".
25.04.2017ОбраноЧлен Наглядової радиНазарчук Григорій Володимировичд/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Посадова особа Член Наглядової ради Назарчук Григорій Володимирович (фізична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) обраний на посаду 25.04.2017 р.; володіє 0 акціями, що складає 0% статутного капіталу емітента; розмір пакета акцій або частки, якою особа володіє в статутному капіталі емітента в грошовому вираженні становить 0 грн.; посади, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: заступник директора, генеральний директор, член Наглядової ради; непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рішення про обрання - Загальні збори акціонерів, причина прийняття цього рішення: вакантність посади; підстави: Протокол Загальних зборів акціонерів №23 від 25.04.2017 р. Обраний член Наглядової ради є представником акціонера ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС МК".

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.