ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ВАТ"Нацiональний депозiтарiй Украiни, зберiгач - ТОВ ФК "Эмiсiя"
Організаційно-правова форма  Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  33961297
Місцезнаходження  Запорізька область, дIн, 69041, м.Запорiжжя, вул. Кремлiвська, 63,А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ №483667
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  16.09.2009
Міжміський код та телефон  0612 222-11-40
Факс  дIн
Вид діяльності  Дипозiтарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв
Опис  дог.3.10\0709-1 вiд 09.07.2010 со зберiгачем цiнних паперiв.
 
Найменування  ПП Тоцька Надiя Володимирiвна
Організаційно-правова форма  Фізична особа, підприємець
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  2392308806
Місцезнаходження  Запорізька область, Пологiвський, 70600, м. Пологи, вул. Iнтернацiональна, 27А
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АА №005649
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  АПУ
Дата видачі ліцензії або іншого документа  25.12.2003
Міжміський код та телефон  06165 2-17-40 2-07-68
Факс  06165 2-17-40
Вид діяльності  аудиторська дiяльнiсть
Опис  ПП Тоцька Надiя Володимирiвна проводе аудит ВАТ за 2002р. - 2008рр., ПП Каменський В.А. - аудит ВАТ за 2001 р.,Аудиторська фiрма "Рута" - аудит ВАТ за 2000р.,