ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про зобов'язанняВиди зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
Кредити банку
  у тому числі:
X 0.000  X X
Зобов'язання за цінними паперами
  у тому числі:
X 0.000  X X
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
за векселями (всього) X 0.000  X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
Податкові зобов'язання X 0.400  X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
Інші зобов'язання X 5.300  X X
Усього зобов'язань X 5.700  X X


Опис: за 2011 р. зобовязання ПАТ зменшилися на 3.8 тис.грн. Зобовязання перед бюджетом станом на 31.12.2011р зменшилися на 9.1 тис.грн. Зобовязання з оплати працi - немае, та зiстрахування - немае, та Кредиторська заборгованiсть - немае.