ПрАТ "Машбудконструкцiя"

Код за ЄДРПОУ: 00443074
Телефон: (06141) 441-19
e-mail: mbk@zp.ukrtel.net, mbk-olga@mail.ru
Юридична адреса: 70500, Запорізької обл., Оріхівський р-н., м. Оріхів , вул. Пісочна, 5
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
голова наглядової ради товариства Бондаренко Вiктор Григорович СА № 116219, виданий Орiхiвським РВ УМВС україни в Запорiзькiй обл 24.06.1997 27.11.1995 14 811 14.43000000000 % 14 811 0 0 0
голова ревiзiйної комiсiї Сопуляк Володимир Васильович СА № 951896, виданий Орiхiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 19.03.1999 27.11.1995 575 0.56000000000 % 575 0 0 0
заступник голови наглядової ради товариства Iванiшин Анатолiй Васильович СВ № 080079, виданий Браварським ГУ МВД Украiни в Киiвський обл. 06.04.1999 14.06.2007 23 400 22.79500000000 % 23 400 0 0 0
член наглядової ради товариства Вальчук Олександр Андрiйович СН № 850439, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в м. Києвi 07.07.1998 14.06.2007 21 585 21.02700000000 % 21 585 0 0 0
член наглядової ради товариства Терещенко Сергiй Олександрович СН № 879994, виданий Мiнським РУ ГУ МВС України в м. Києвi 30.07.1998 14.06.2007 21 585 21.02700000000 % 21 585 0 0 0
член наглядової ради товариства( секретар наглядової ради ), головний бухгалтер Утешева Ольга Григорiвна СВ № 091685, виданий Орiхiвським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 30.11.1999 27.11.1995 447 0.44000000000 % 447 0 0 0
Усього   82 403 80.27256609582 % 82 403 0 0 0
Опис